बदली अपडेट - जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक संवर्गाच्या आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी सुधारित धोरण शासन शुद्धीपत्रक.

 महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दिनांक 12 जून 2019 रोजी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक संवर्गाच्या आंतर जिल्हा बदलासाठी सुधारित धोरणामध्ये बदल करण्यासाठी पुढील प्रमाणे शासन शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध केली आहे.


वाचा :

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक संवर्गाच्या आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी सुधारित धोरण.

महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: आंजिब-२०२३/प्र.क्र. ११७/आस्था-१४ २५, मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१, दिनांक : १२ जून, २०२४.


१) शासन निर्णय क्र. आंजिब-२०२३/प्र.क्र. ११७/आस्था-१४, दिनांक २३.०५.२०२३.


शासन शुद्धीपत्रक :

जिल्हा परिषद शिक्षक संवर्गाच्या आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी सुधारित धोरण वाचा क्र. १ येथील ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्र. आंजिब-२०२३/ प्र.क्र. ११७/ आस्था-१४ नुसार निश्चित करण्यात आलेले आहे.

सदर शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ४ येथील

"वरील प्रकरणांबाबत सर्व कागदपत्र प्राप्त झाल्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आंतरजिल्हा बदलीची प्रकरणे निकाली काढण्यात येतील"

या ऐवजी

"वरील प्रकरणांबाबत सर्व कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आंतरजिल्हा बदलीची प्रकरणे प्रकरणपरत्वे ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने निकाली काढण्यात येतील." असे वाचावे.

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०६१२१४२७०७१९२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,


(पं. खं. जाधव) 

उपसचिव, महाराष्ट्र शासन


प्रति,

१) मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई.

संदर्भित शासन निर्णयानुसार शासनाने शिक्षकांच्या ऑनलाईन आंतरजिल्हा बदल्या यानंतर होणार नाही मागील बदली प्रक्रियेत ज्यांनी अर्ज केला आहे अशा शिक्षकांच्या प्रतीक्षा यादी तयार करून त्यांना ऑफलाइन बदली देण्यात येईल असे म्हटले होते.

परंतु आता आजच्या शुद्धिपत्रकानुसार ऑनलाइन बदल्या देखील होऊ शकतात.


संपूर्ण शासन शुद्धिपत्रक पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download


महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel


नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏 

Post a Comment

0 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.