Slider

5/recent/slider

माहिती, शिक्षण व मार्गदर्शन

View all
गणवेश अपडेट - शैक्षणिक सत्र 2021-22 मध्ये पी एफ एम एस प्रणाली द्वारे प्राप्त परंतु परत गेलेले गणवेश अनुदान पुन्हा पी एफ एम एस द्वारेच प्राप्त होणार
उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांना उन्हाळ्या तील सुट्टीत केलेल्या कामाबद्दल मिळणार एवढ्या दिवस अर्जित रजा 6 डिसेंबर 2022 ग्राम विकास विभागाचा शासन आदेश
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंमलबजावणी बाबत केंद्र शासनाचे धोरण (IMPLEMENTATION PLAN FOR NATIONAL EDUCATION POLICY 2020)
इयत्ता 1 ली ते 10 च्या विद्यार्थ्यांना शासकीय व अनुदानित शाळेत टीसी नसली तरी मिळेल प्रवेश दिनांक 6 डिसेंबर 2022 रोजी चा शासन निर्णय
शाळासिद्धि अपडेट - शाळा सिद्धि पुरावे, शाळा सिद्धि चे गुणविभाजन व कोरे फॉर्मेट, गुणदान तक्ता, संपूर्ण माहिती कोरा फॉर्म, निकष बाबत प्रश्न इत्यादी सर्व काही एकाच ठिकाणी.
बदली व पदोन्नती बाबत मंत्रालय स्तरावरील अपडेट
NMMS सराव प्रश्नपत्रिका महाराष्ट्र मराठी इंग्रजी बौद्धिक क्षमता/ शालेय क्षमता चाचणी SAT/MAT Paper Pdf Download