महागाई भत्ता महत्त्वपूर्ण अपडेट - दिनांक एक जानेवारी 2023 पासून राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञ महागाई भत्त्या मध्ये चार टक्क्याने वाढ जानेवारीपासून थकबाकी ही मिळणार वित्त विभाग महाराष्ट्र शासन

 केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना या अगोदरच लागू केलेला वाढीव महागाई भत्ता महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने आज दिनांक 30 जून 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून महाराष्ट्र राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञ भत्त्याच्या दरात दिनांक 1 जानेवारी 2023 पासून सुधारणा करण्याबाबत पुढील प्रमाणे शासन निर्णय वर्गणीत केला आहे.


या शासन निर्णयानुसार एक जानेवारी 2023 पासून चार टक्के वाढीव महागाई भत्त्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे.

सदर वाढीव महागाई भत्ता हा जून 2023 महिन्याच्या वेतनासोबत देण्यात येणार आहे.

जानेवारी 2023 ते मे 2023 या पाच महिन्यांची थकबाकी देखील जून महिन्याच्या वेतना सोबतच देण्याचे निर्देश महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिले आहेत.


शासन निर्णय-


राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.


२. शासन असे आदेश देत आहे की, दिनांक १ जानेवारी, २०२३ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ३८ % वरुन ४२% करण्यात यावा. सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक १ जानेवारी, २०२३ ते दिनांक ३१ मे २०२३ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे जून, २०२३ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात यावी.


३. महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील.


४. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात


येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा.


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६३०१८३२१४२२०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.


VINAYAK ARVIND DHOTRE


(वि. अ. धोत्रे )


उप सचिव, महाराष्ट्र शासनवरील महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download
शैक्षणिक बातम्यांसाठी कृपया तुमच्याकडील असलेल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये 9765486735 हा मोबाईल नंबर ॲड करा.


नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.


व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 


https://youtube.com/c/pradipjadhaoनवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.


Join WhatsApp Group


जॉईन टेलिग्राम ग्रुपThank you🙏Post a Comment

0 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.