संवर्ग 3 पसंतीक्रम कसा भरावा? बदली अधिकार पात्र शिक्षक महत्त्वाचे मुद्दे.

  संवर्ग 3 पसंतीक्रम कसा भरावा.

 बदली अधिकार पात्र शिक्षक महत्त्वाचे मुद्दे.. ➡️ बदली अधिकार पात्र शिक्षकांना दि. 10 ते 14 जानेवारी दरम्यान बदली फॉर्म भरता येतील. • दिलेल्या मुदतीत कितीही वेळा फॉर्म सबमिट करुन पुन्हा Withdraw करु शकता.


➡️ मुदत संपण्यापूर्वी फॉर्म सबमिट झालेला असेल तरच तुमचे पसंतीक्रम विचारात घेतले जातील.


➡️ 16 ते 19 जाने. दरम्यान प्रक्रिया राबवून 19 जानेवारी ला बदली झालेल्या शिक्षकांच्या याद्या जाहीर होतील.


➡️ बदली अधिकार पात्र शिक्षकांच्या बदल्या ह्या त्यांच्या बदलीसाठी धरावयाच्या सेवाजेष्ठतेने करण्यात येतील  GR परिच्छेद 4.4.3 नुसार.


➡️ बदली अधिकार पात्र शिक्षकांनी बदली प्रक्रियेमध्ये आपला बदली करिता पसंतीक्रम भरला नाही  तर त्यांची बदली होणार नाही.

परंतु आपण जर बदलीपात्र असाल तर आपल्याला अर्ज भरावाच लागेल.


➡️ बदली अधिकार पात्र शिक्षकांनी यापूर्वी संवर्ग एक किंवा संवर्ग दोन मधून बदली अर्ज केलेला असेल परंतु त्या बदली प्रक्रियेमध्ये त्यांना शाळा मिळाली नसेल तर अशा शिक्षकांना पुन्हा बदली अधिकार पात्र शिक्षकांच्या बदली टप्प्यामध्ये बदली करिता अर्ज भरण्याची संधी मिळू शकते.

(संदर्भ 7 जून 2022 वेंसिसने विचारलेल्या प्रश्नाला शासनाने दिलेले उत्तर ). 


➡️ सद्य परिस्थितीत बदली अधिकार पात्र शिक्षकांना बदली पात्र शिक्षकांच्याच जागा दाखवल्या जातील.


➡️ बदली अधिकार पात्र शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेमध्ये किंवा शासन आदेशामध्ये बदली अधिकार पात्र शिक्षक बदली पात्र होतो असे कोठेही म्हटले नसल्यामुळे बदली अधिकार मात्र शिक्षक बदली पात्र होत नाही त्यामुळेच अशा शिक्षकांना त्यांनी पाच वर्षे सेवा शाळेवर व त्या क्षेत्रामध्ये दहा वर्ष पूर्ण केले असतानाही त्यांना शाळा न मिळाल्यास असे शिक्षक विस्थापित होणार नाहीत.


➡️ बदली अधिकार पात्र शिक्षकांनी पोर्टलवर बदली करिता पसंतीक्रम दिला आणि त्यांच्या सेवाजेष्ठतेने व त्यांनी दिलेल्या पसंतीक्रमानुसार शाळा मिळाली तरच बदली होईल त्यांच्या पसंती क्रमानुसार शाळांना न मिळाल्यास त्यांची बदली होणार नाही ते आहे त्या शाळेवर राहतील.


➡️ बदली अधिकार पात्र टप्प्यामध्ये बदली अधिकार पात्र शिक्षक हे  एक युनिटचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत.


➡️ सन 2019 च्या अवघड क्षेत्रातील यादीतील शाळा 2021/2022 मध्ये सुगम झाली आणि 2022 बदलीमध्ये त्या शिक्षकाची बदली नाही झाली तर पुढील बदली प्रक्रियेमध्ये त्या शिक्षकास नवीन यादी ज्या दिवशी घोषित झाली तेथून 10 वर्ष बदली होणार नाही.


➡️ बदली अधिकार पात्र शिक्षकांनी पसंतीक्रम  देतांना पोर्टलवर 30 शाळांपेक्षा जास्त शाळा उपलब्ध असल्यास 30 शाळांचा पसंती क्रम देणे नाही अथवा जेवढ्या शाळा शिल्लक आहे तेवढा पसंती क्रम देणे अनिवार्य नाही एक ऑप्शन निवडूनही आपण आपला बदली अर्ज सबमिट करू शकता.

➡️ एखाद्या अवघड क्षेत्रातील शाळेमधील एक पद समानीकरणांतर्गत ठेवलेले असेल व बदली मागून सुद्धा शिक्षकाची बदली झालेली नसेल तर अशा परिस्थितीत तेथे कोणत्याही शिक्षकास इतरत्र पदस्थापित केले जाणार नाही.


अनेक जिल्ह्यांमध्ये बदली अधिकार मात्र शिक्षकांची संख्या एक हजारावरून जास्त आहे व अशा परिस्थितीत त्यांना बदली पात्र शिक्षकांच्या  दाखवल्या जाणाऱ्या जागा नाममात्र असल्यामुळे अशा परिस्थितीत प्रशासनास बदली अधिकार प्रात्र शिक्षकांच्या बदल्या करणे शक्य नाही तरीसुद्धा बदली प्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्यामध्ये काही निर्णय घेऊन अवघड क्षेत्रातील रिक्त राहणाऱ्या जागांबरोबरच बदली अधिकार पात्र शिक्षकांच्या जागाही या टप्प्यात रिक्त दाखविल्यास निश्चितच अवघड क्षेत्रातील  रिक्त राहणाऱ्या जागांच्या बदली प्रक्रियेमध्ये बदली अधिकार पात्र शिक्षकांच्या बदल्या  होऊ शकतात  शेवटी प्रशासनाच्या मानसिकतेव.


➡️ बदली समिती अध्यक्षांच्या मते पुढील बदली प्रक्रिया 2023 - 24 दिनांक 1 मार्च 2023 ते 31 मे 2023 दरम्यान आठ ते नऊ बदली आदेशात बदल करून राबविण्यात येईल.


✳️ पोर्टलवर प्राधान्यक्रम भरण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर खालील लिंक वर आपला मोबाईल क्रमांक टाकून आपण पोर्टलवर पोर्टल सुरू झाल्यानंतर प्राधान्यक्रम भरू शकता.


✳️ बदली अधिकार पात्र शिक्षकांनी मोबाईल वरून प्राधान्यक्रम कसा भरावा? 


https://ott.mahardd.in/


➡️ वरील लिंक वर क्लिक  करावे क्लिक  केल्यानंतर आपला मोबाईल नंबर व आपल्या मेसेज बॉक्समध्ये आलेला OTP  टाकावा त्याखालील कॅप्च्या टाकून पोर्टल लॉगिन करावे.


➡️ डाव्या मेनूतील Intra district वर क्लिक करावे.


➡️ त्यातील application form वर क्लिक करावे.


➡️ Entitle application form वर फॉर्म भरणाऱ्या शिक्षकाची खालील माहिती स्क्रीनवर दिसेल त्यावर, 

शिक्षकाचे नाव, 

आडनाव, 

शाळेचा यु डायस नंबर, 

शिक्षकाचा शालार्थ आयडी, 

ही माहिती आपणास दिसेल यामध्ये आपण कोणताही बदल करू शकणार नाही.


➡️ वरील सर्व ही माहिती आपण पूर्वीच पोर्टलवर अपडेट केल्यामुळे ती या स्थितीत read only mode मध्ये असेल ती माहिती बदलता येणार नाही.


➡️ त्याखाली आपणास प्राधान्यक्रम निवडण्याबाबत पर्याय निवडा अशी सूचना दिसेल.

पर्याय निवडण्यासाठी add preferences या टॅब वर क्लिक केल्यानंतर.


➡️ खालील लाल रंगाच्या रकान्यामध्ये आपणास जास्तीत जास्त 30 प्राधान्यक्रम निवडण्यासंदर्भात सूचना दिसेल.


➡️ याचाच अर्थ बदली अधिकार पात्र शिक्षकांना पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या शाळांपैकी 30 प्राधान्यक्रम अथवा 30 पेक्षा कमी प्राधान्यक्रम उपलब्ध असल्यास उपलब्ध असलेले प्राधान्यक्रम देणे अनिवार्य आहे.


➡️ प्राधान्यक्रम भरतांना त्याखालील drop down मेनू मधून तालुका निवडावा व त्याखालील drop down  मधून शाळा निवडावी.

 

➡️ शाळा निवडल्यानंतर आपणास त्या शाळेमधील, 

किती मंजूर पदे, 

किती कार्यरत पदे, 

शाळेतील रिक्त पदे, 

समानीकरणाअंतर्गत ठेवलेली पदे, 

बदली पात्र शिक्षकांची पदे, 

ह्या सर्व शाळा निहाय संख्या दिसतील.


➡️ Add tab  वर क्लिक केली की आपण निवडलेली शाळा आपल्या प्राधान्यक्रमामध्ये ऍड केली जाईल.


➡️ आपल्या प्राधान्यक्रमामध्ये प्रत्येक शाळा ऍड करताना add  केलेली शाळा save करणे अनिवार्य आहे.


➡️ Add केलेली प्रत्येक शाळा save या  tab वर  क्लिक करून  save करावी.


 ➡️ आपण निवडलेला पर्याय जर आपणास नको असेल तर × या चिन्हावर क्लिक करून  do you want to remove selected School हा pop up दिसेल त्याखाली yes वर क्लिक केले की निवडलेली शाळा पर्यायातून delete केली जाईल.


➡️ अशा पद्धतीने प्रत्येक शाळा जोडतांना add preferences  वर क्लिक करून शाळा जोडावी प्रत्येक शाळा जोडल्यानंतर save  करावी.


➡️ अशा पद्धतीने आपणास आवश्यक तेवढ्या शाळा प्राधान्यक्रमात भरल्यानंतर आपल्याला आपला application form submit करणे आवश्यक आहे त्याकरिता त्याखालील submit tab वर क्लिक करून आपला फॉर्म submit करावा आपण फॉर्म submit न केल्यास आपल्या प्राधान्यक्रमाचा विचार केला जाणार नाही.


➡️ यानंतर आपल्या लॉगिन केलेल्या मोबाईल नंबर वर पुन्हा एक ओटीपी येईल तो ओटीपी सबमिट केल्यानंतर आपला प्राधान्यक्रम भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल.


➡️ संपूर्ण application form भरून सबमिट केल्यानंतर व मोबाईलवर ओटीपी आल्यानंतर आपला application form आपल्या रजिस्टर ईमेलवर पीडीएफ स्वरूपात आपणास लगेच प्राप्त होईल.


➡️ तसेच आपणास आपल्या प्राधान्यक्रमामध्ये काही बदल करायचं असल्यास आपण आपला फॉर्म मुदतीपूर्वी withdraw करू शकता व पुन्हा भरू शकता.

 

➡️ वरील माहितीतील प्रत्येक मुद्द्यांशी आपण सहमत असालच असे नाही त्याकरिता  प्राधान्यक्रम भरताना शासन आदेशाचा अभ्यास करून निर्णय घ्यावा.   

 धन्यवाद! 


नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.


व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 


https://youtube.com/c/pradipjadhaoनवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.


Join WhatsApp Group


जॉईन टेलिग्राम ग्रुप


Thank you🙏


Post a Comment

2 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.