वेतन महत्त्वाचे - माहे सप्टेंबर 2023 चे शालार्थ प्रणालीवर वेतन देयके सादर करतांना करावयाची कार्यवाही बाबत महत्वपूर्ण सूचना

 वेतन महत्त्वाचे
विषय - माहे सप्टेंबर 2023 चे वेतन देयके सादर करतांना करावयाची कार्यवाही बाबत.

               

                        उपरोक्त विषयान्वये सुचित करण्यात येते की , माहे ऑगष्ट 2023 ची  सर्व प्राथमिक / माध्यमिक शाळांची देयके जिल्हा स्तरावरून  Approve करण्यात आलेली आहेत. ऑगष्ट 2023 च्या देयकांचे लेखाशिर्ष निहाय प्रमाणक क्रमांक व दिनांक खालीलप्रमाणे आहेत.


लेखाशिर्ष 👉👉 22020173(36)  प्रमाणक क्रमांक 👉👉👉51 दिनांक 👉👉05.09.2023


लेखाशिर्ष 👉👉22023708(36)प्रमाणक क्रमांक 👉👉👉 49 दिनांक 👉👉05.09.2023


लेखाशिर्ष 👉👉22020531(36)  प्रमाणक क्रमांक 👉👉👉50 दिनांक 👉👉05.09.2023


लेखाशिर्ष 👉👉22020558(36)प्रमाणक क्रमांक 👉👉👉 48 दिनांक 👉👉05.09.2023


💥 सप्टेंबर 2023 चे देयक सादर करावयाचे वेळापत्रक💥


▶️DDO-1 (मुख्याध्यापक) यांनी DDO-2  कडे देयक फॉरवर्ड करणे 👉👉👉👉 15 सप्टेंबर 2023


▶️DDO-2 ने शालार्थ प्रणालीतून देयक DDO-3 कडे फॉरवर्ड करणे 👉👉👉👉 18 सप्टेंबर 2023


 💥सप्टेंबर 2023 चे देयक करतांना खालील बाबी प्राधान्याने कराव्या.💥


📌ज्या कर्मच्याऱ्यांना PRAN Number मिळालेले आहेत त्यांची माहे सप्टेंबर 2023 चे वेतनामधून   नियमीत NPS कपात करण्यात यावी.📌जे NPS कर्मचारी या महिन्यात सेवानिवृत्त होत असतील त्यांचे NPS वर्गणी व शासनहिस्सा कपात करण्यात येऊ नये.📌Sanchamanyata Post Mapping पूर्ण केल्याशिवाय माहे सप्टेंबर 2023 चे वेतन देयक तयार करता येणार नाही याबाबत यापूर्वीच कार्यालयाकडून सूचना देण्यात आलेल्या आहेत त्यानुसार जिल्हा समन्वयक यांनी तयार केलेल्या User Manual नुसार कार्यवाही पूर्ण करावी.


📌ज्या कर्मचाऱ्यांना वित्त विभाग जि.प. अमरावती कडून GPF क्रमांक मिळालेला नाही त्यांचे GPF कपात करण्यात येऊ नये.


📌मुख्याध्यापकांनी आपले शाळेवर कार्यरत प्रत्येक  शिक्षकांचे वेतनाचे खाते हे शालार्थ प्रणालीमधील bank statement यावरून पुन्हा एकदा तपासून घ्यावेत. एखाद शिक्षकांचे वेतन हे दुसऱ्याच एखाद शिक्षकांचे / मयत शिक्षकांचे / सेवानिवृत्त शिक्षकांचे किंवा इतर एखाद वेगळ्याच खातेवर तर वर्ग होत नाही ना ! याबाबत स्वत: खात्री करावी.


📌Income Tax TDS कपात ही नियमाप्रमाणे कपात करण्यात यावी. (सन 2022-23 मध्ये कर्मचाऱ्यास पडलेला एकूण आयकर (TDS वजा जाता) / 10 याला 100 च्या पटीत ) अशा प्रकारे कपात करण्यात यावी. या कार्यालयाचे असे निदर्शनास आले आहे की बऱ्याच कर्मचाऱ्यांचे नियमानुसार TDS कपात न केल्याने फेब्रुवारी  मध्ये वेतनापेक्षा जास्त आयकर भरावा लागतो यापुढे असे होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.


📌देयक Forward केल्यानंतर एकाही  शिक्षकांनी वेतन अदा होईपर्यंत आपले शाखा बदल करू नये याबाबत अधिनस्त सर्व शिक्षकांना आपले स्तरावरून सुचित करण्यात यावे.वारंवार सुचना देऊनसुद्धा शिक्षक आपले शाखा बदल करत आहेत व त्यामुळे वेतन जमा होण्यास अडचणी होत आहेत.


📌शालार्थ प्रणालीमध्ये झालेल्या नवीन बदलानुसार यानंतर BASIC, 7PCDA, HRA, TA व NPS ALLOW या व्यतीरीक्त सर्व Tab या बंद करण्यात आलेल्या आहेत.


📌यानंतर कोणत्याही शिक्षकांचे प्रलंबीत वेतन Broken Period मधून विना पुर्व परवानगीने टाकण्यात येऊ नये. प्रलंबीत वेतन अदा करावयाचे असल्यास प्रथम गटशिक्षणाधिकारी / हायस्कूल मुख्याध्यापक यांचे स्वाक्षरीने जिल्हा कार्यालयास पत्र द्यावे व जिल्हा कार्यालयाने सदर बाबतीत परवानगी दिल्यानंतरच प्रलंबीत वेतन Broken Period मधून टाकण्यात यावे. यानंतर विनापरवानगी Broken Period असल्यास सदर देयक Reject करण्यात येईल.


📌Non Govt Deduction हे प्रणाली मध्ये कपात करावे. या महिन्यापासून Co-op Bank , Credit Society , Other Deduction , RD यामध्ये कपात करण्यात आलेली रक्कम एकत्रित करून गटशिक्षणाधिकारी / हायस्कूल मुख्याध्यापक यांचे खातेवर व  निव्वळ रक्कम शिक्षकांचे खातेवर जिल्हा स्तरावरून  वर्ग करण्यात येईल. Shalarth मधील Bank Account Number व IFSC Code बरोबर असल्याबाबत दक्षता घ्यावी.


📌Paybill Generate केल्यानंतर DDO 1 (मुख्याध्यापक ) यांनी Inner Page तपासूनच देयक फॉरवर्ड करावे. सर्व बदल योग्य झालेबाबत व Net Amount लाल रंगात येणार नाही याची खात्री करूनच देयक फॉरवर्ड करावे.


📌पंचायत समिती सहाय्यक लेखाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीनंतर सर्व शाळांची DDO 2 (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला आलेली ऑनलाईन देयके दिनांक 18 सप्टेंबर 2023 ला सायंकाळी 05.00 वाजेपर्यंत DDO 3 ( शिक्षणाधिकारी ) यांचे लॉगीन ला ऑनलाईन फॉरवर्ड करावी.


📌दिनांक 15 सप्टेंबर 2023 ला ज्यांची स्वाक्षरीसह देयके जिल्हा स्तरावर प्राप्त होतील केवळ त्यांचीच देयके संकलीत करण्यात येतील. अनुदान कमी असल्याने प्रथम देयक सादर करणाऱ्या पंचायत समितीस प्राधान्य देण्यात येईल तसेच विलंबाने प्राप्त होणाऱ्या पं.समिती चे वेतनास विलंब झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत DDO- 1 व DDO- 2 यांची राहील.

            


मा.शिक्षणाधिकारी (प्राथ)

जिल्हा परीषद

यांचे आदेशावरूननियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.


व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 


https://youtube.com/c/pradipjadhao


नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.


Join WhatsgApp Group


जॉईन टेलिग्राम ग्रुप


Thank you🙏

Post a Comment

0 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.