शालार्थ अपडेट - माहे मे 2023 चे वेतन देयक सादर करताना करावयाच्या कार्यवाही बाबत शिक्षणाधिकारी यांचे आदेश

शालार्थ वेतन महत्त्वाचे अपडेट - माहे मे 2023 चे वेतन देयक सादर करताना करावयाच्या कार्यवाही बाबत शिक्षणाधिकारी यांचे आदेश.


 माहे एप्रिल 2023 ची सर्व प्राथमिक शाळाची देयके जिल्हा स्तरावरून Approve करण्यात आलेली आहेत.


मे 2023 चे देयक सादर करावयाचे वेळापत्रक


DDO-1] (मुख्याध्यापक) यांनी DDO-2 कड़े देयक 18 मे 2023 ला फॉरवर्ड करणे.


DDO-2 ने शालार्थ प्रणालीतून देयक 19 मे 2023 ला DDO-3 कडे फॉरवर्ड करणे.


मे 2023 चे देयक तयार करतांना खालील वावी प्राधान्याने कराव्या.


1) ज्या कर्मच्या-यांना PRAN Number मिळालेले आहेत त्यांची माहे मे 2023 के वेतनामधून नियमीत NPS कपात करण्यात यावी. 2) ने NPS कर्मचारी या महिन्यात सेवान होत असतील त्यांचे NPS वर्गणी व शासन हिस्सा कपात करण्यात येऊ नये.


5) माहे मे 2023 मध्ये ऑनलाईन जिल्हा अंतर्गत बदलीने कार्यमुक्त होणान्या सर्व शिक्षकांचे में 2023 या संपूर्ण महिन्याचे वेतन हे बदली पुर्वीच्या शाळेवरून अदा करण्यात यावे.


3) माहे मे 2023 पासून ज्या कर्मचान्यांना वित्त विभाग जि.प. माकडून GPF क्रमांक मिळालेला नाही त्यांचे GPF का 4) आंतरजिल्हा बदली होऊन कार्यमुक्त झालेल्या शिक्षक यांचे वेतन हे पंचायत समिती स्तरावरून ज्या दिवशी कार्यमुक्त झाले या दिवशी पर्यंत सदर शिक्षकांचे वेतन अदा करावे. या सुचनेचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे.


(6) शालार्थ प्रणालीमध्ये उन्हाळी सुटीची नोंद DDO 2 लीगन मे पासून नोंद करावयाची असल्याने प्रत्येक शिक्षकांचा TA शुन्यच येणार आहे. प्रत्येक शिक्षकांचा TA हा शुन्य येत असलेबाबत खात्री करावी. नतरच देयक फॉरवर्ड करावे. जर पाचायत काही अडचण आल्यास जिल्हा समन्वयक यांचेशी संपर्क करावा.

 7) पेसा त देण्यात येणारा TSP नक्षल धना सुद्धा ० (शून्य) करण्यात यावी. (8) Income Tax TDS कपात ही कपात करण्यात यावी. (सन 2022-23 मध्ये कर्मचान्यास पडलेला एकूण आयकर (TDS बजा जाता) / 10 याला 100 च्या पटीत) अशा प्रकारे कपात करण्यात यावी या कार्यालयाचे असे निदर्शनास आले आहे की बया कर्माचे नियमानुसार TDS कपात न केल्याने फेब्रुवारी मध्ये वेतनापेक्षा जास्त आयकर भरावा लागतो यापुढे असे होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

 9) देवक Forward केल्यानंतर एकाही शिक्षकांनी वेतन अदा होईपर्यंत आपले शाखा बदल करू नये याबाबत अधिनस्त सर्व शिक्षकांना आपले स्तरावरून सुचित करण्यात यावे. वारंवार सूचना देऊनसुद्धा शिक्षक आपले शाखा बदल करत आहेत व त्यामुळे वेतन जमा होण्यास अडचणी होत आहेत.


10) शालार्थ प्रणालीमध्ये झालेल्या नवीन बदलानुसार यानंतर BASIC, PCDA, HRA,TA NPS ALLOW या व्यतीरीक्त सर्व Tab या बंद करण्यात आलेल्या आहेत. 

11) सन 2022-23 या आर्थिक वर्षामधील प्रलंबीत असलेले वेतन हे सन 2023-24 मध्ये शालार्थ प्रणालीमधून अदा करणे शक्य होणार नाही. यानंतर कोणत्याही शिक्षकांचे प्रलंबीत वेतन Broken [Period मधून बिना पूर्व परवानगीने टाकण्यात येऊ नये.


• प्रलंबीत वेतन अदा करावयाचे असल्यास प्रथम गटशिक्षणाधिकारी / हायस्कूल मुख्याध्यापक यांचे स्वाक्षरीने जिल्हा कार्यालयास पत्र द्यावे व जिल्हा कार्यालयाने सदर बाबतीत परवानगी दिल्यानंतरच प्रलंबीत वेतन Broken Period मधून टाकण्यात यावे.

यानंतर विनापरवानगी Broken Period असल्यास सदर देवक Reject करण्यात येईल.


12) Paybill Generate केल्यानंतर DDO (मुख्याध्यापक) यांनी Inner Page तपासूनच देयक फॉरवर्ड करावे.


13) सर्व बदल योग्य झालेबाबत व Net Amount लाल रंगात येणार नाही याची खात्री करूनच देवक फॉरवर्ड करावे. 14) प्राथमिक शिक्षक यांचे DDO 2 (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला आलेली ऑनलाईन देयकाचा Detail Abstract Report पंचायत समिती स्तरावर तयार असलेल्या मूळ देयकावरून (Excel file ) तपासणी करण्यात यावी. 15) DDO 2 (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला आलेली ऑनलाईन देयके तपासणी करून दिनांक 19 मे 2023 ला सकाळी 11.00 वाजेपर्यंत DDO 3 ( शिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला ऑनलाईन फॉरवर्ड करावी.


16) प्राथमिक शिक्षक 22020173(36) या लेखाशीर्ष चे शालार्थ प्रणाली अंतर्गत डीटेल्स अबस्ट्रेक रिपोर्ट नुसार GPF Shedule गटशिक्षणाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीसह सादर कराव्या. दि. 22 मे ला सकाळी 11 वाजेपर्यंत शिक्षण विभाग (प्राथमिक) बजेट शाखा यवतमाळ सादर करण्यात यावे.


दिनांक 22 मे 2023 ला ज्यांची GPF शेड्युल जिल्हा स्तरावर प्राप्त होतील केवळ त्यांचीच देयके संकलीत करण्यात येतील. अनुदान कमी असल्याने प्रथम देयक सादर करणाऱ्या पंचायत समितीस प्राधान्य देण्यात येईल तसेच विलंबाने प्राप्त होणान्या पं. समिती चे वेतनास विलंब झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबधीत DDO 1 [व] DDO-2 याची राहील.नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.


व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 


https://youtube.com/c/pradipjadhaoनवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.


Join WhatsApp Group


जॉईन टेलिग्राम ग्रुप


Thank you🙏Post a Comment

0 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.