बहुभाषिक अध्ययन अध्यापन करतांना विद्यार्थी/शिक्षकांना येणाऱ्या समस्या व त्यावरील उपाय.

बहुभाषिक अध्ययन अध्यापनातील समस्या व उपाय.
         बहुभाषिक विद्यार्थ्यांना अध्यापन करतांना शिक्षकांना व अध्ययन करतांना विद्यार्थ्यांना अनेक समस्या येतात त्या कशा सोडवता येतील यासाठी त्या नेमक्या समस्या काय आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे. या समस्यांची आपण दोन गटात विभागणी करूया.
१) विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या समस्या.
२)शिक्षकांना येणाऱ्या समस्या.
          ✓ विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या समस्या.
बहुभाषिक/बोलीभाषिक विद्यार्थी जेंव्हा पूर्वप्राथमिक/प्राथमिक शाळेत दाखल होतो तेव्हा त्याला शाळेत समायोजित होण्यासाठी सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांपेक्षा वेगळ्या काही भाषिक अडचणी येतात त्या पुढील प्रमाणे.
१)शाळेतील शिक्षक काय बोलतो हे त्याला समाज नाही.
२)शाळेतील भाषिक वातावरण व घराचे भाषिक वातावरण खूप भिन्न असते.
३)शाळेतील इतर विद्यार्थी काय बोलतात हे समजत नाही.
४)शालेय पुस्तकातील संदर्भ व परिसरातील सदर्भ जुळत नसल्याने संकल्पना स्पष्ट होण्यास अडचण जाते.
५) स्वभाषेतील उच्चार व शाळेतील भाषेचे उच्चार यामध्ये भिन्नता असल्यामुळे काही अडचणी निर्माण होतात.
      या व अशा अनेक अडचणी बहुभाषिक परिस्तीतील विद्यार्थी शाळेत दाखल झाल्यावर त्याला येतात.
उपाय:-https://youtu.be/wfix-WsZkRU

क्रमशः...Post a Comment

2 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.