पदोन्नती नाकारल्यामुळे उद्भवणाारे परिणाम व त्याबाबत अवणलंबण्याची कार्यवाही..

 पदोन्नती नाकारल्यामुळे उद्भवणाारे परिणाम व त्याबाबत अवणलंबण्याची कार्यवाही.. 


बऱ्याच वेळा शासकीय कर्मचारी सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती यादीमध्ये त्यांचे नाव येऊनही गैरसोय टाळण्यासाठी पदोन्नती स्वीकारत नाही अशा परिस्थितीत त्यांना कोणतं नियम लागू होतात या सदर्भातला शासन निर्णय आपल्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णयानुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याने पदोन्नती नाकारल्यावर अशा प्रकरणी कशाप्रकारे कार्यवाही करावी याबाबत 30 एप्रिल 1991 त्या शासन निर्णयान्वये दिलेली असून वरच्या संवर्गात पदोन्नतीसाठी निवड झाल्यास एखाद्या सेवकांनी पदोन्नतीचे पद स्वीकारण्यास नकार दर्शवला त्याचे नाव पदोन्नतीसाठी पात्र असणाऱ्या सेवकांच्या यादीतून काढून टाकण्याबाबत व पदोन्नतीसाठी पात्र असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची निवड यादी त्यानंतर जेव्हा बनवण्यात येईल त्यावेळी त्या कर्मचार्‍याच्या प्रकरणाचा गुणवत्तेप्रमाणे पुन्हा विचार करण्याबाबत शासन आदेश दिलेले आहेत सदरहू शासन आदेश अंमलात असून देखिल काही अधिकारी कर्मचारी वैयक्तिक कारणास्तव वारंवार पदोन्नती ना करत असल्याचे आढळून आले आहे शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांच्या पदोन्नती न करण्याच्या प्रवृत्तीस आळ घालण्यासाठी संदर्भात दिन शासन निर्णयामध्ये  बदल करण्यासंबंधीची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती सदर शासन निर्णयामध्ये पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात आलेले आहेत.


१) वरच्या संवर्गात पदोन्‍नती साठी निवड झाल्यानंतर अथवा तत्पूर्वी एखाद्या कर्मचाऱ्या ने पदोन्नतीचे पद स्वीकारण्यास नकार दर्शवली अस त्याचे नाव पदोन्नतीसाठी पात्र असणाऱ्या अधिकारी-कर्मचारी निवड यादीतून काढून टाकण्यात यावे व पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवड सूची मध्ये संबंधित कर्मचारी अधिकारी यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवड सुचित संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती साठी ची पात्रता तपासून घेण्यात यावी त्यावेळेच्या गुणवत्तेप्रमाणे संबंधित अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरल्यास नियमित निवड सुचित समावेश करण्यात यावा.

२) ज्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी कायमस्वरूपी पदोन्नती नाकारली आहे त्यांचा पुढील कोणत्याही निवड सूची करता समावेश करण्यात येऊ नये.

३) ज्या अधिकारी-कर्मचारी यांचा पहिल्या वेळेस पदोन्नती नाकारल्यानंतर तीन वर्षानंतर दुसऱ्या वेळेस निवड सूची करता विचार करण्यात आल्यानंतर संबंधित अधिकारी कर्मचारी उन्नतीस पात्र ठरल्यास मात्र संबंधित अधिकारी कर्मचारी पुन्हा पदोन्नती नकार दिल्यास त्याचा त्या निवड सुचित व पुढील दोन वर्षाच्या निवड सूची विचार करण्यात येणार नाही याप्रमाणे पुढील प्रत्येक वेळेस वरील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

४) ज्या प्रकरणात निवड सूची तयार करण्याची कार्यवाही पुढील दोन वर्षे न होता तिसऱ्या वर्षी निवड सूची केल्यास पहिल्या वेळेस पदोन्नती न करणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांचा तिसऱ्या वर्षीच्या निवड सूचीत पदोन्नतीसाठी विचार करण्यात यावा.


५) पदोन्नती न करणाऱ्या अधिकारी कर्मचार्‍याचा पदोन्नती न करण्यासंदर्भात अर्ज विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीच्या दिनांक पूर्वी प्राप्त झाल्यास किंवा पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित केल्यानंतर देखील प्राप्त झाल्या ते विचारात घेऊन संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे नाव निवड सूचीतून वगळण्यात यावे.

६) वरच्या पदावर पदोन्नती साठी निवड झाल्यानंतर पदोन्नती पद स्वीकारण्यास नकार दिलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वरच्या पदावरील सेवाजेष्ठता ही ज्यावेळी संबंधित अधिकारी कर्मचारी पुढील निवड सूचीतून म्हणजेच तीन वर्षाच्या नंतरच्या पदोन्नती पात्र ठरेल व प्रत्यक्ष पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होईल त्या दिनांकापासून विचारात घेतली जाईल.
७) पदोन्नती नाकारलेल्या अधिकारी- कर्मचार्‍यास त्यांनी ज्या निवड सूची मध्ये निवड होऊन पदोन्नती स्वीकारली नाही त्या निवड सूचीतून अधिकाऱ्याचा व त्यानंतरच्या निवड सूचीतील अधिकाऱ्यांचा मानीव दिनांक प्राप्त होणार नाही.
८) पदोन्नती नाकारलेले अधिकारी कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत लाभ दिले असल्यास ते काढून घेण्यासंदर्भात वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
९) पदोन्नती नाकारलेले अधिकारी कर्मचाऱ्यांमुळे रिक्त झालेल्या किंवा डी होणार या पदावर संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रवर्गानुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र ठरणारे कनिष्ठ अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा निवड सुचित समावेश करण्यात यावा.


वरील आदेश हा सन 2016 17 चा निवडून ची वर्षा पासून तयार करण्यात येणारे निवड सूचना लागू राहतील तसेच सदर भाऊ आदेश सर्व मंत्रालय विभागाच्या आपल्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणावे अशा प्रकारचे निर्देश महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 12 /9 /2016 रोजी निर्गमित केला आहे..


सदर आदेश आपल्या साठी वर फोटो स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे आहे हा आदेश पीडीएफ स्वरुपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करावे.. 

Download


वडील डाउनलोड वर क्लिक करुन आपण सदर आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करू शकता स्वतः जवळ जतन करून ठेवू शकता आणि त्याची प्रिंट काढून ठेवू शकता.. 


अशाच शासकीय कार्यालयीन कामकाज संबंधी शासन आदेश मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा www.pradipjadhao.com ला.. 


व्हिडिओ स्वरूपात माहिती मिळवण्यासाठी भेट द्या आमच्या खालील यूट्यूब चैनल ला... 

https://youtube.com/c/pradipjadhao


धन्यवाद! 

Post a Comment

0 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.